FysioDanmark


Specialudviklet IT-bookingsystem

FysioDanmark


itpilot har udviklet og drifter web-bookingsystemet for den førende danske kæde for fysioterapeuter, FysioDanmark. FysioDanmark har mere end 70 klinikker og er Danmarks største kvalitetssikrede kæde af fysioterapeuter og sundhedsfagligt personale.

itpilot har leveret en specialudviklet softwareløsning, der har muliggjort et forbedret serviceniveau hos FysioDanmark.

Systemet består af et bookingsystem med direkte integration til et administrativt internt system hos de enkelte klinikker samt en administrationsdel til håndtering af fysioterapeuter og serviceydelser i bookingsystemet.

Platformen er også integreret med forsikringsselskab, som direkte kan henvise deres kunder til bookingsystemet fra selskabets eget interne system via en API.

Endvidere er systemet integreret med den branche-udbredte platform, Digifys, som bl.a. hjælper med udsendelse af spørgeskemaer til patienterne.

Løsningen, vi har udviklet, er dermed en unik platform, der gør FysioDanmarks klinikker i stand til at dele brugerdata internt.

Data fra de mange klinikker gennemgår løbende en ensartet digital transformation. Hermed skabes en sammenhængende digitalisering, hvilket danner grundlag for bedre datadeling.

De enkelte klinikker kan nu tilgå og tilføje journaler, og dermed sikre et bedre genoptræningsforløb, hvor de implementerede parter har alle fornødne oplysninger.

Arkivér