IT-løsninger med et professionelt projektforløb


Hos itpilot udvikler vi altid vores IT- og webløsninger med en professionel tilgang og agile projektforløb.


Kontakt os

Software med professionel projektledelse


Softwareløsninger, der præsterer

Hos itpilot udvikler vi software med fokus på brugervenlighed, stabilitet og performance.

Vi er fremtidsorienterede og indtænker mulighed for videreudvikling af softwareløsninger, hvis jeres behov ændrer sig, eller hvis løsningen skal udvides med flere moduler, sprog eller lignende.

Solid erfaring & tæt samarbejde

Gennem årerne har vi udviklet softwareløsninger for en lang række kunder. Systemerne er udviklet i tæt samarbejde, hvor vi agerer sparringspartner.

Med afsæt i vores erfaring kan vi ofte rådgive om, hvilke løsninger der er fremtidsorienterede.

Kom sikkert i mål

Vi fastholder en tæt dialog i hele udviklingsprocessen, hvor vi holder fælles statusmøder og tester demoudgaver. Hvis idéerne fra tegnebrættet ikke fungerer i praksis, rettes de til, så projektet når i mål. 

Sådan hjælper vi jer fra idé til succes

1

Koncept & idé

I den første fase, som vi også kalder opstartsfasen, bruger vi tid sammen med jer på at få identificeret og konceptualiseret så meget af jeres løsning som muligt. Vi sparrer med jer omkring kernefunktioner, målsætning for løsningen og forventningsafstemmer generelt hele udviklingsforløbet. 

Her udarbejder vi også en kravspecifikation, designforslag og et prisestimat til jer, inden vi går i gang med selve udviklingen af løsningen.

2

Udvikling

Når forventninger, kravspecifikation og prisen er på plads, sættes selve udviklingen af jeres løsning i gang. Her arbejder vi med designsprints i teams, der dagligt sparrer med hinanden, så der opstår nye idéer og muligheder, der kan skabe merværdi for jeres løsning.

Her udarbejder vi løbende velfungerende prototyper og tester jeres løsning, som vi evaluerer i samarbejde med jer. Det sker ved hjælp af statusmøder, hvor del-projekterne præsenteres og gennemgås i praksis. På denne måde kan vi hele tiden sikre os, at vi er på rette kurs, og at vi matcher jeres forventninger.

3

Lancering

Når al udvikling og design er på plads, er det endelig blevet tid til at lancere jeres løsning på de(n) platform(e), der er aftalt med jer. Vi sørger naturligvis for, at denne proces foregår, som den skal, og at de rette procedurer bliver overholdt.

Vi tilbyder desuden at drifte- og hoste jeres softwareløsning i vores eget topsikrede hostingcenter.

Læs mere

4

Videreudvikling & support

Når jeres løsning er i luften, tilbyder vi at yde support for jer alt efter jeres ønsker og behov. Vi kan oprette en support- og serviceaftale og/eller webmaster supportaftale med jer, hvor vi sørger for løbende opdateringer og videreudvikling af jeres IT-løsning. 

Efter lanceringen får I tilbudt et kursus i, hvordan jeres løsning virker, så I selv kan opdatere og administrere den.

Kom i luften med jeres idé med itpilot som softwareudvikler


Hos itpilot kan vi hjælpe jer fra idé til succes – vi udvikler og supporterer alle former for web- og softwareløsninger, og vi kan også hjælpe jer.

Få udviklet jeres løsning med vores professionelle projektforløb og IT-eksperter.


Ring til os hvis du ønsker yderligere oplysninger 
om udvikling af din softwareløsning


+45 87 25 07 87


Jeg vil gerne kontaktes

Vi lander jeres IT-løsninger sikkert & professionelt


Solidt projektforløb & et tæt samarbejde

Hos itpilot har vi mere end 13 års erfaring med at udvikle professionelle software- og IT-løsninger, og vi har igennem disse år udviklet et projektforløb, som vi som udgangspunkt arbejder ud fra, når vi skaber IT-løsninger til vores kunder.

Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde og en god dialog både før-, under- og efter udviklingsprocessen, og vi tager os altid god tid til at sætte os ind i jeres behov og ønsker. Derudover trække vi på vores store erfaring og branchekendskab, så I får den mest optimale og langtidsholdbare softwareløsning.

Vi arbejder ud fra fire principper

Vi arbejder derudover ud fra fire principper, som er med til at sikre kvalitet og værdi i det udførte arbejde både for kunder og medarbejdere.

De fire principper er:

  • Keep it simple
  • Daglig sparring
  • Løbende aflevering & status
  • Respekt for medarbejdernes kompetencer