Nordic Waterproofing A/S


Udvikling af app "Tagpas"

Nordic Waterproofing A/S


I samarbejde med Nordic Waterproofing A/S har vi udviklet app'en, Tagpas.dk.

Løsningen består af en app samt webinterface, der effektiviserer processen for tagdækkere og bygherre, når tagdækningsprocesser skal oprettes, indsendes, godkendes samt dokumenteres.

Nordic Waterproofing A/S ønskede fokus på håndtering af processer og flowstyring i forbindelse med udførslen af deres ”varmt arbejde”-sager. Den kombinerede web- og app-løsning erstatter en fysisk aftaleblanket.

App’en samler tagdækkerens opgaver, skaber overblik og vigtigst af alt - den giver mulighed for at godkende de erklæringer, der sikrer, at reglerne for udførsel af varmt arbejde overholdes.

En væsentlig feature i app’en er muligheden for at fotodokumentere processer og resultater. Det har givet mulighed for en flowbaseret dokumentation og fungerer som generel kvalitetssikring.

Data på app og webinterface synkroniseres og opdateres konstant.


Et tæt samarbejde


Projektet er blevet til i tæt fortløbende samarbejde med Nordic Waterproofing A/S og itpilot. De overordnede designretningslinjer er således udarbejdet af Nordic Waterproofing A/S, mens itpilot har stået for det konkrete design.

Nordic Waterproofing A/S havde udarbejdet en interaktiv prototype, som itpilot overtog og videreudviklede på. Hermed blev appens flow og navigation afklaret, inden udviklingen blev sat i værk.

Via denne arbejdstilgang sikrede vi en gensidig forståelse for appens struktur og logik, så brugeroplevelsen blev optimeret – og funktionaliteten klarlagt.

Arkivér