Få styr på jeres cookies med Cookiebot


Siden GDPR-lovgivningen blev en realitet, har der været strenge krav til, hvordan I som virksomhed skal håndtere den data, I indsamler online på tværs af devices.

Med Cookiebot kan I nemt og hurtigt sikre jer, at gældende lovgivning bliver overholdt.


Kontakt os

Hvad er cookies?


Cookies indsamler data om dine brugere

Cookies er små datafiler, der automatisk indsamler data om brugeren, som bl.a. kan anvendes til at forbedre brugerens besøg på en hjemmeside, indhente information omkring brugeraktiviteten samt andre tekniske forbedringer såsom statistik, sprogpræferencer, login oplysninger eller geo-lokation.

Cookies er helt ufarlige – og de er heller ikke ulovlige at indsamle, de skal blot håndteres korrekt.

Brugerne skal give cookiesamtykke

Med den nye lovgivning blev det et krav, at virksomheder skal gøre opmærksom på, at cookies bliver indsamlet, når en bruger besøger en given hjemmeside.

Det blev derfor pålagt, at de besøgende skal give samtykke til dataindsamlingen via en cookieboks, hvor man kan se og vælge, hvilke cookies man ønsker, virksomheden må indsamle, når man besøger en hjemmeside.

Læs mere om databeskyttelsesloven på Datatilsynets egen hjemmeside

Dataindsamling & compliance via cookies


Sørg for at overholde GDPR

I maj 2018 indførte EU Databeskyttelsesloven, også bedre kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), som stiller nye krav til, hvordan virksomheder håndterer medarbejderes, kunders og samarbejdspartneres personlige data.

Som virksomhed skal I kunne dokumentere, at I overholdende gældende GDPR-regler.

Hvis ikke loven overholdes, kan det blive dyrt i bødeomkostninger. Det er derfor meget vigtigt, at jeres virksomhed er compliant, så I kan beskytte og værne om privatlivet hos jeres brugere.

Dertil kommer ePrivacy-forordningen, som er den konkrete e-databeskyttelsesforordning, hvis formål er at sikre respekten for privatlivet og beskyttelse af personoplysninger, som konkret omhandler cookies. 

Data indsamles i massevis

Data bliver indsamlet, hver eneste gang en person besøger en hjemmeside, er i online kontakt med en virksomhed eller laver søgninger på nettet – både på mobil og desktop devices.

Disse bliver gemt og bl.a. lagret som cookies af virksomhederne, som dermed har adgang til dine personlige data.

Hvad skal I overholde med jeres cookieløsning?

Samtykke

Brugeren skal kunne give samtykke til brug af cookies. Dette skal ske gennem en aktiv handling fra brugerens side.

Cookieinformation

Brugeren skal informeres om alle former for cookies, der indsamles (nødvendige, præferencer, statistik, marketing).

Information

Brugeren skal informeres om, hvem der får adgang til dataene, samt hvor længe den opbevares.

Dokumentation

Samtykkeerklæringen skal kunne dokumenteres.

Kom sikkert i mål med hjælp & rådgivning fra itpilot


Hos itpilot står vi klar til at hjælpe jeres virksomhed med GDPR-rådgivning, privatlivspolitik og cookieopsætning via Cookiebot.

Vi kan også give jeres virksomheds IT-sikkerhed et gratis tjek


Ring til os hvis du ønsker yderligere oplysninger 
om udvikling af din Cookiebot-løsning


+45 87 25 07 87


Jeg vil gerne kontaktes 

Cookiebot - gør det let at overholde GDPR & ePrivacy


Cookiebot hjælper jer med compliance

Der findes flere forskellige cookie-løsninger, og hos itpilot kan vi hjælpe jer med at få integreret den mest populære løsning indenfor compliance, cookiesamtykke og online tracking ved hjælp af Cookiebot.

Cookiebot anvendes i dag på mere end 420.000+ hjemmesider, de håndterer mere end 10 mia. brugersamtykker og understøtter over 40 sprog.

Cookiebot er dermed en GDPR og ePrivacy compliant cookieløsning, som er brugervenlig, selvbetjent og cloudbaseret, så I kan sikre, at jeres virksomhed har fuld kontrol over jeres data og skaber transparens for jer som ejer og jeres brugere. 

Ved at anvende Cookiebot som jeres cookieløsning er I sikre på, at I overholder al gældende lovgivning, I skaber fuld gennemsigtighed, reel compliance og er hele tiden i kontrol med, hvad der foregår. Og det hele er til priser, der er til at forstå.

Vi opsætter Cookiebot for jer

Vi opsætter en cookieboks til de besøgende på jeres side, implementerer en scanner, der løbende scanner jeres side for benyttede cookies og opdaterer en oversigt over dataene. Cookiebotløsningen består af to dele – opsætningen, som vi står for, samt en månedlig abonnementsudgift til Cookiebot.

Læs mere om Cookiebot

Vi hjælper jer også med privatlivspolitik


Husk også privatlivspolitikken

I forbindelse med jeres cookieløsning, skal I også have udarbejdet en privatlivspolitik til jeres hjemmeside.

En privatlivspolitik er et digitalt dokument, der tydeliggør, hvilke data I indsamler fra brugerne, samt hvordan I opbevarer dem.

Privatlivspolitikken ligger nogle gange sammen med en cookiepolitik på et website – andre gange ligger det separat.

Vi hjælper jer med at udarbejde en privatlivspolitik, der lever op til alle gældende regler og lovgivning.

Læs mere om privatlivspolitik og cookies