App udvikling


Både på verdensplan og herhjemme er antallet af apps støt stigende.
Mange drømmer om at opfinde den næste app-succes, og hos itpilot har vi den nødvendige viden,
der kan gøre drømmen til virkelighed.

Kontakt os

Vi kan gøre jeres app-idé til virkelighed

Har I en idé til en app til jeres virksomhed? Vi hjælper jer med at gøre jeres idé til virkelighed. Vores erfarne app udviklere er klar til at hjælpe jer med at udvikle en app, der passer til jeres behov og ønsker.

Vi har stor erfaring med at designe og udvikle apps – og vi kender betydningen af brugervenlighed og ved, hvad der fungerer optimalt i en app for at skabe den bedste brugeroplevelse.

Vi er med jer på rejsen – lige fra det første projektmøde til lancering og opfølgende evaluering og analyse. Udviklingen af en app sker trinvis, så vi sikrer os den røde tråd i forløbet. Vi arbejder agilt, hvilket betyder, at vi tilpasser udviklingen af appen, efterhånden som processen skrider frem. 

Fordele ved at få udviklet en app til jeres virksomhed

Der kan være mange fordele ved at få udviklet en app til jeres virksomhed:

 #1 Bedre brugeroplevelse og øget kundeloyalitet

Med en app kommer I endnu tættere på jeres brugere og kunder, alt efter hvilken type app, I vil have udviklet. Når først brugerne har downloadet jeres app, har de en hurtig kanal direkte til jeres virksomhed, hvor de let kan gennemføre et køb, finde information, udføre arbejdsopgaver m.v.

Når brugerne har en direkte og brugervenlig kanal til jeres virksomhed, vil kundeloyaliteten også øges. Brugerne bliver mindet om jeres virksomhed, når app’en ligger tilgængelig på deres telefoner, og det kan føre til en øget interaktion og brug af app’en.

Er der tale om en produktivitetsapp, vil det være lettere for medarbejderne at bevare overblikket over arbejdsopgaver, lave dokumentation eller registrere arbejdstid og -opgaver m.v.

Er der tale om en e-handelsapp, er det let for kunderne at søge efter produkter og gennemføre køb. Derudover kan I målrette tilbud og eksklusivt indhold til den enkelte kunde gennem app’en.


Får I udviklet en app, der skal understøtte jeres virksomhed og bruges af medarbejderne, kan det føre til en effektivisering af visse arbejdsopgaver og dermed også forbedrede forretningsprocesser.

Det er blandt det, vi har udviklet sammen med Nordic Waterproofing A/S med app’en Tagpas. Tagpas blev udviklet for at effektivisere processen for tagdækkere og bygherrer, når tagdækningsprocesser skal oprettes, indsendes og godkendes samt dokumenteres. Tagpas bruges med andre ord gennem hele tagdækningsprocessen.

Fordelene ved at udvikle Tagpas som app er dels, at tagdækkeren altid har løsningen lige ved hånden, det er blevet lettere at bevare overblikket over opgaver, og takket være telefonens kamera kan tagdækkerne let fotodokumentere processer og resultater direkte i app’en.

Læs hele casen om Tagpas her.


En veludviklet app kan hjælpe jeres virksomheds branding og brandidentitet, hvilket også kan være med til at differentiere jer fra jeres konkurrenter. En veludviklet app kan blive en integreret del af brugernes hverdag – og dermed bliver jeres brand også en fast del af brugernes liv.

Dermed kan en app give jer en langsigtet branding – og det øger sandsynligheden for Word-of-mouth-markedsføring, hvis brugerne er tilfredse med app’en og dens funktioner.


En app kan også give jeres virksomhed nogle konkurrencemæssige fordele – særligt hvis jeres konkurrenter ikke tilbyder en lignende løsning. Ved hjælp af en app kan I tilbyde jeres brugere en mere personlig og tilpasset brugeroplevelse, I kan lette brugernes arbejdsprocesser, eller I kan skabe mersalg via eksklusive tilbud og rabatter samt ved at udnytte app’ens muligheder for push-notifikationer.

Gennem jeres app kan I også tilbyde en supportfunktion, så brugerne let og hurtigt kan finde svar på deres spørgsmål. Det kan bidrage til, at brugerne også bliver endnu tættere knyttet til jeres virksomhed frem for jeres nærmeste konkurrenter.


Gennem en app har I mulighed for at indsamle værdifuld data om jeres brugeres adfærd. Ved hjælp af dataindsamling kan I dermed få et unikt indblik i, hvordan jeres brugere anvender jeres app, og hvad deres præferencer er.

Disse data kan anvendes til at forbedre jeres app eller jeres produkter og services. I kan også anvende brugsdata som grundlag for jeres markedsføringsindsats med henblik på at nå ud til en større del af målgruppen. På baggrund af jeres dataindsamling har I konkret viden om, hvilke funktioner, der er mest værdifulde for jeres brugere og dermed potentielle brugere/kunder. 


Sådan udvikles en app hos itpilot


Et professionelt app-projektforløb

Hos itpilot kan vi hjælpe jer med at udvikle det software, der er nødvendig for få en app up and running.

Vi har stor erfaring i at designe og udvikle apps – vi kender betydningen af brugervenlighed og ved, hvad der fungerer optimalt i en app for at skabe den bedste oplevelse.

Et app-projektforløb starter med at definere formålet med app’en. Det er ikke altid en app er den bedste løsning. I nogle tilfælde vil en responsiv hjemmeside fungere bedre. Derfor rådgiver vi jer om jeres muligheder – og vi kommer med udspil til andre funktioner, som også kan være relevante for jeres app.

Vi navigerer jer sikkert frem

Vi er med jer på hele rejsen – lige fra første projektmøde til lancering og opfølgende evaluering og analyse.

Udviklingen af en app sker trinvis, så vi sikrer os den røde tråd i forløbet. Vi arbejder agilt, hvilket betyder, at vi tilpasser udviklingen af appen, efterhånden som processen skrider frem. 

Kontakt os

App-udviklingens forløb hos itpilot


1. Koncept & idé

Vi starter med at definere formålet med appen. Hvad er dens kernefunktion? Hvilke features og funktioner er vigtige for brugerne? Hvem skal bruge den? Her kan vi trække på vores store erfaring fra andre projekter, og vi bidrager med konstruktiv feedback og rådgivning.


2. Design

Dernæst fokuserer vi på at gøre appen så enkel og brugervenlig som mulig. Vi arbejder med en klar og tydelig navigation samt et attraktivt layout, der afspejler jeres brand og tiltaler målgruppen.


3. Udvikling 

Herefter går vores programmører i kast med den egentlige kodning af appen på de valgte platforme (iOS/Android). Vi optimerer appens performance, og vi koder også en backend ind som supplement til den mobile del af appen, hvis I har brug for administrativ adgang. 


4.Test 

Når kodningen er på plads, er det vigtigt, at appen bliver testet, da der findes mange forskellige enheder med forskellige skærmopløsninger og styresystemer. Derfor er det essentielt, at din app testet så bredt som muligt.


5. Lancering 

Nu er det endelig tid til lancering og udgivelse af din app i App Store og Google play. Der er mange administrative opgaver forbundet med denne fase, og det er derfor vigtigt, at du har vores ekspertise med dig for at få appen ud til dine brugere. 


6. Opfølgning 

Udviklingen og markedet fortsætter også efter lanceringen – derfor er det vigtigt at følge op på appen og se, hvordan brugerne anvender den men ikke mindst, om de anvender den. 

Konceptudvikling af app

Når I kontakter os med jeres app-idé, går vi i gang med at konceptudvikle sammen med jer. Formålet med app’en skal først og fremmest defineres, og jeres ønsker til features og features skal klarlægges.

Enkle funktioner eller specialdesignet app?

Hos itpilot kan vi både hjælpe med at udvikle app-løsninger såvel som specialdesignede løsninger, der kan integrere appen med jeres eksisterende hjemmeside, CMS- og ERP-systemer, og som har et administrativt backendsystem, hvor I kan opdatere appen efter jeres behov.

Vores fokus ligger på at producere apps med de nyeste teknologier og de bedste brugeroplevelser samt at vælge den app-type, der passer til jeres behov.


Keep it simple

Det er vigtigt at huske på, at I altid kan starte med en simpel app, der indeholder kernefunktionen, og senere udvide funktionaliteten. itpilot er med jer på hele rejsen, og vi sikrer, I vælger den bedste løsning, og at jeres app udgives i App Store og Google Play.

Integration med hardware 

Ønsker I, at jeres app skal integreres med hardware eller IoT-enheder, kan vi også hjælpe jer. Vi har tidligere udviklet en app til Loadmaster Weighing Systems, som opfanger data fra LoadMasters vejemodul ved hjælp af telefonens Bluetooth. (Læs hele LoadMaster-casen her.)


Native app, hybrid app eller web app?

Der findes forskellige typer apps:

  • Native apps
  • Hybride apps
  • Web apps

Valget af app-type kan have betydning for, hvad jeres app kan, og hvordan den kan anvendes. Derfor skal I også beslutte, hvilken type app I ønsker i starten af projektforløbet. Heldigvis har vores app udviklere stor erfaring med de forskellige typer apps, og vi kan derfor også rådgive jer om, hvilken type app I skal vælge. 

Læs mere om de forskellige app-typer her.

Marketing

Cases med app udvikling 

Nordic Waterproofing 

Læs hele casen

Viborg F.F.  

Læs hele casen

LoadMaster

Læs hele casen

 

itpilot er jeres professionelle app udvikler

Hos itpilot brænder vi for at udvikle løsninger, der gør en forskel for jeres forretning og for jeres brugere og kunder. Vi har stor erfaring med udvikling af forskellige typer apps, og vi rådgiver jer om jeres muligheder, så I får udviklet en unik og brugervenlig app.

Vi forstår vigtigheden af ikke kun at levere en teknisk velfungerende app, men også en flot og brugervenlig brugergrænseflade. Derfor sørger vi også for at jeres app afspejler jeres brand og tiltaler jeres målgruppe – og vi sørger selvfølgelig også for, at app’en bliver så enkel og brugervenlig som muligt.

Når vi udvikler apps, er det vigtigt for os, at jeres app er skalerbar og fremtidssikret. Jeres app kan derfor videreudvikles; der kan tilføjes nye features og funktioner i takt med, at jeres ønsker og behov ændrer sig.

Når I vælger itpilot som jeres app udvikler, er jeres data og app i trygge hænder. Vi lever op til alle gældende krav til it-sikkerhed, og vi udviser generelt god it-skik. Derfor har vi også en ISAE 3402 Type 2-erklæring, hvilket er jeres garanti for at vi opretholder et højt sikkerhedsniveau. 

Marketing

Skal vi realisere jeres app-idé?


Er I klar til at gøre jeres app-idé til virkelighed og løfte jeres virksomhed til det næste niveau? Hos itpilot hjælper vi med alt fra professionel sparring til udgivelse af jeres app. 

Kontakt os allerede i dag, og start rejsen mod jeres app!


   87 25 07 87

Website

Få en moderne, brugervenlig og SEO-optimeret hjemmeside, der engagerer og guider brugerne rundt på siden. 

Webshop

E-handlen boomer som aldrig før! Skab vækst, og bliv en spiller på onlinemarkedet med en webshop, der konverterer. 

App

Har I en idé til en app, eller har I brug for at få udviklet en? Vi designer og udvikler den app, der støtter op om jeres brand. 

PIM-system

Med et PIM-system får jeres virksomhed styr på alle produktinformationer og -data i én samlet løsning.

Data Warehouse & BI

Få et forbedret beslutningsgrundlag ved at samle og bearbede jeres data fra forskellige kilder i et Data Warehouse. 

Softwareudvikling og -løsninger

Har I en god idé til, hvordan I kan optimere jeres virksomheds processer? itpilot kan specialudvikle en softwareløsning til jer.