Inner Wheel Danmark


itpilot har udviklet hjemmeside og medlemsportal til hele organisationen

Ny hjemmeside med intern medlemsportal


Inner Wheel Danmark havde et ønske om at få en ny, moderne hjemmeside, som både er henvendt til potentielle medlemmer og andre besøgende samt til medlemmer i organisationens klubber.  

Inner Wheel Danmark består af 91 medlemsklubber fordel i 5 distrikter. Hver medlemsklub har en intern og en ekstern klubside. Den eksterne klubside er en præsentationsside, hvor den besøgende kan læse mere om den lokale klub samt finde kontaktoplysninger.  

Den interne klubside er for medlemmer af Inner Wheel Danmark, hvor de kan se aktuel information fra klubben, fx nyheder og arrangementskalender. Hver klub har med andre ord fået deres egen lille klubportal, hvor kun medlemmer af Inner Wheel kan se indholdet. 


Specialudviklet WordPress-løsning


Da hjemmesiden skal vedligeholdes af et stort antal brugere i de forskellige klubber i landet, kræver det, at siden er brugervenlig og enkel at arbejde med. Derfor var det naturligt at vælge WordPress som basis for siden, da flere medlemmer også havde egne erfaringer hermed. WordPress har uanede udvidelsesmuligheder, og vi har med basis heri udviklet en komplet løsning, der håndterer alle Inner Wheel Danmarks klubber og distrikter samt deres informationer. Vores itpiloter har derfor udviklet forskellige standardskabeloner for forskellige typer af sider, som gør fremtidig håndtering og oprettelser af klubber og medlemmer let for Inner Wheel Danmark.

Ved hjælp af disse standardskabeloner sikrer vi også, at alle klubsider bygger på den samme struktur og tilbyder den samme type data. Dermed er det let for en klub at indsætte adresse og kontaktoplysninger samt information om klubben. Derudover har hver klub mulighed for at dele deres egne nyheder og blogindlæg. Endeligt har vi også implementeret et hierarkisk dokument-system, så medlemmerne eksempelvis let kan finde seneste månedsbrev og downloade det. 


Avancerede brugerindstillinger


Grundet Inner Wheel Danmarks struktur blev der stillet store krav til håndteringen af forskellige brugerniveauer. Brugerniveauerne er med til at sikre, at det kun er de rette, udvalgte personer, der har adgang til forskellige, udvalgte funktioner. 

Eksempelvis skal en klubmester have adgang til at oprette møder i kalenderen for sin egen klub, lige som klubregistratoren har adgang til at administrere brugere og brugerroller. Medlemmer af Inner Wheel Danmark har adgang til at se deres egen klubside og kan se medlemmer i forskellige udvalg, men de har ikke adgang til at oprette møder i kalenderen eller administrere brugerroller. 

I Inner Wheel Danmark er der et rotationsprincip i forbindelse med års-/sæsonskiftet efter sommerferien. Det betyder, at der indtræder en ny klubpræsident, nye sekretærer m.v. For at håndtere dette, har vores itpiloter udviklet funktionalitet, så disse tillidsposter automatisk skiftes på denne dato.


Specialudviklet medlemsliste


Medlemshåndteringen er en af de mest centrale funktioner for den nye hjemmeside. Derfor har vi specialudviklet et modul (medlemslisten), der bygger på WordPress’ egen brugerfunktionalitet, og som automatisk synkroniserer data mellem WordPress og modulet. 

Medlemslisten giver en præsentation af medlemmerne og gør det muligt at søge og filtrere i medlemmer. Derudover er medlemslisten udviklet, så den understøtter en lang række ekstra data, som WordPress ikke selv tilbyder som standard. Det kan være data som (tidligere/kommende) tillidsposter, optagelses- og udmeldelsesdato, klub m.v.  

Medlemslisten gør det desuden muligt for administratorerne at lave forskellige udtræk af medlemsdata baseret på forskellige søgekriterier.  


Medlemskalender til hver klub


I hver klub afholdes der løbende klubmøder samt andre arrangementer. For at give medlemmerne et overblik over de kommende arrangementer har alle 91 klubber fået implementeret en kalender, som dels viser de kommende arrangementer, men som også gør det muligt at oprette en tilmeldingsformular for nogle af arrangementerne.  

Netop i forbindelse med arrangementerne har det også været vigtigt for Inner Wheel Danmark, at de kan generere og printe en tilmeldingsliste for hvert arrangement.  

Derudover understøtter kalenderløsningen også data, der er relevant for almindelige klubmøder. Dette er opsat som faste datafelter, der blot skal udfyldes under oprettelse af medlemmet. Dermed skabes der en rød tråd for, hvilke informationer, der skal udfyldes for hvert arrangement – samt hvordan det præsenteres i klubsidens kalender.  


Sikker hosting og opbevaring af medlemsdata


At have en online medlemsportal, som Inner Wheel Danmark har fået, stiller krav til it-sikkerheden og beskyttelsen af alle medlemmernes persondata. Derfor er it-sikkerheden for hele Inner Wheel Danmarks løsning også i top.  

Løsningen hostes og administreres på en virtuel server med cPanel. Her sørger vi for, at alle medlemsdata opbevares forsvarligt og sikkert. Hos itpilot har vi en ISAE 3402-erklæring, hvilket betyder, at vi overholder alle lovkrav inden for it-sikkerhed – og at vi generelt overholder god it-skik. Vores kunders it-sikkerhed har nemlig højeste prioritet hos os.  


I kan også få den løsning, I drømmer om


Drømmer I også om at få en hjemmesideløsning, der kan håndtere alle jeres ønsker til funktionalitet, så kan vi hjælpe! Vi udvikler ikke kun standard-løsninger – vi kan også specialudvikle løsninger, der lever op til jeres ønsker og krav. Kontakt os via kontaktformularen herunder, eller ring til os på tlf. +45 87 25 07 87, hvis I vil høre mere om jeres muligheder.

Arkivér