Bruger I jeres data optimalt?


Få inspiration til digitalisering

Bruger I jeres data optimalt?


Hvis I er en moderne virksomhed, anvender I sikkert en række digitale løsninger, som gør det muligt at trække data ud. Data, der kan optimere jeres interne processer og skabe grobund for nytænkning.

Men kun hver anden danske virksomhed udnytter egne data indsamlet fra sensorer, produktionen eller salg. Det viser en rapport fra Teknologisk Institut.

Hvis I har svært ved at få øje på det potentiale, der ligger i jeres egne data, så læs med her. Måske kan artiklen hjælpe jer i gang med at udnytte de fordele, som avanceret brug af data rummer.


Danmark er det 4. mest digitaliserede land i EU​


De mange digitale løsninger, der gøres brug af på arbejdspladsen, har gjort adgangen til data langt nemmere. Oplysninger lagres nemlig allerede digitalt.

Sammenlignet med andre EU-lande er Danmark førende på en række punkter indenfor digitalisering. Vi ligger på en 4. plads over de mest digitaliserede lande i EU. Muligheden for dataudnyttelse ligger derfor lige til højrebenet.

Men når man ser på virksomhedernes brug af egen data, ligger Danmark lavere. Noget tyder på, at virksomhederne ikke er bevidste om, i hvor bredt omfang de kan udnytte deres interne data.  


Ny teknologi giver ny data


Når der indføres nye teknologiske løsninger rundt omkring i de danske virksomheder, giver det nye muligheder for indsamling af data. De nye digitale løsninger bevirker at tingene automatisk ’taler sammen’ – og derved genereres der mere data.

Tidligere skulle man f.eks. aflæse en el-måler, skrive tallet ned og efterfølgende taste det ind i et program, før det blev til lettilgængelige data. Med de nye teknologier sker alt dette automatisk. Virksomheder kan indsamle data, som ikke før var muligt.


Data skal være sammenlignelig


Selvom data lagres automatisk, opnår den først for alvor værdi, når den er sammenlignelig med virksomhedens øvrige data. Installeres der f.eks. lys-sensorer, giver det virksomheden mulighed for at lave dataanalyser på, hvor i virksomheden, der er aktivitet og i hvilke tidsrum.

Det kan være aktuelt for et offentligt forsamlingssted som et bibliotek, der ønsker viden om borgernes brug af biblioteksrummet. Eller hvis en virksomhed vil kontrollere, om bookede mødelokaler tages i brug – samt hvornår på dagen, der er mest aktivitet i mødelokalerne.

Hvis data fra lys-sensorer lages i én databank, mens besøgsantal eller mødebookinger lagres i en anden databank, opnår man imidlertid ikke muligheden for at holde de to ting op mod hinanden.

Hvis datapotentialet skal udnyttes, skal alt virksomhedens data derfor trækkes ud, transformeres og derpå lagres på ny. Dette kan man bl.a. sikre sig ved at anvende et Data Warehouse.

Med disse helt konkrete eksempler på dataudnyttelse bliver potentialet af data synligt for de fleste.


Kortlæg jeres teknologier


Før I som virksomhed kan udnytte jeres eksisterende data, må I kortlægge, hvilke teknologier I gør brug af. Der kan indsamles data fra stort set alle jeres digitale løsninger. Det kan bl.a. være økonomisystemer, bookingportaler, tidsregistreringssystemer, CRM-systemer, vejr-sensorer, tællekameraer, lys-sensorer, Acces points, Wi-Fi, smartphones, tablets, scannere, digitale ure, sociale medier osv. 

Der er et hav af muligheder for dataudnyttelse. Ofte kræver det blot, at man bliver gjort opmærksomme på, hvad eksisterende data kan bruges til, og hjælpes til at se koblingen.

Spørgsmålet er, om jeres virksomhed skal i gang med at udnytte jeres eksisterende data? Læs mere om itpilots Data Warehouse og BI-løsninger her.

Arkivér