Digitalisering | Virksomheder kan blive grønnere gennem digitalisering


Der er stort fokus på hhv. den grønne omstilling og den digitale udvikling, og hvis vi skal nå målsætningen om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 % inden 2030, skal der sættes fart på udviklingen - men kan de to områder spille sammen og støtte op om hinanden? Hos itpilot er vi ikke i tvivl – den grønne omstilling skal hjælpes på vej ved hjælp af den digitale transformation.

Virksomheder kan blive grønnere gennem digitalisering


I 2019 vedtog Folketinget en Klimalov, der fastslår, at Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 70 % inden 2030 (i forhold til 1990), og vi skal være helt CO2-neutrale i 2050. Det er en ambitiøs målsætning, og der er bred enighed om, at digitalisering kan og bør være et bærende element i den grønne omstilling. 

Ifølge artikler fra netavisen, mm.dk, fremgår det også, at EU-Kommissionen er begyndt at se bæredygtighed og digitalisering som en samarbejdende forudsætning for den grønne omstilling. Men at få de to dagsordener til at arbejde sammen om det fælles grønne mål er lidt sværere end som så, og de grønne, digitale muligheder må derfor hjælpes lidt på vej. 

Mm.dk skriver, at Bruxelles-tænketanken, European Policy Centre, har udgivet en rapport, der har gennemgået, hvordan digitalisering kan støtte en grønnere, mere robust og konkurrencedygtig økonomi i EU, hvor der bl.a. fremhæves, at:

 • Vi skal have bedre indsamling og udveksling af data 
 • Vi skal udvikle digitale systemer, der bidrager til større effektivitet 

Den grønne omstilling skal bl.a. derfor drives frem af en bedre og større offentlig datadeling, naturligvis uden at overskride lovgivninger for datadeling og -behandling. 

Men inden vi overhovedet kommer til mere datadeling, er vi nødt til at være bedre digitaliserede. 


Gør en forskel med en digital forretningsmodel


I de seneste år er der også blevet lagt vægt på, at virksomheder bl.a. skal være med til at sikre den grønne omstilling ved at digitalisere deres forretningsmodeller, og selvom Danmark i 2020 var det tredje mest digitale land i EU, er der stadig en del små- og mindre virksomheder, der halter bagefter på digitaliseringsfronten. 

Med en digitaliseret forretning sikrer I, at jeres virksomhed nedbringer miljøpåvirkningen og CO2-udledningen og tager del i den grønne omstilling. 

Derudover kan I med digitalisering også sørge for at indsamle, behandle, håndtere, analysere og dele jeres data, så de kan kombineres med andre instanser, der kan være med til at understøtte nye og bedre muligheder for den grønne omstilling. 

Hos itpilot er vi eksperter i digitalisering, og vi har allerede hjulpet mange af vores kunder med at få digitaliseret en eller flere forretningsområder i deres virksomheder. 

Vi har bl.a.:

 • Udviklet regnskabsløsninger til bogføring 
 • Udviklet online databaser til tidsskrifter 
 • Udviklet online databaser til genoptræningsprogrammer til sundhedsvirksomheder 
 • Udviklet webshops til virksomheder, der enten vil flytte hele sit salg online eller nå ud til flere kunder vha. online eksponering

Hvilke fordele er der ved digitalisering af din virksomhed?


Flere brancher er allerede godt i gang med at digitalisere og optimere deres virksomheder gennem digitalisering af en eller flere arbejdsområder – men der er stadig plads til forbedring og nytænkning af de traditionelle forretningsmodeller ifølge Erhversstyrrelsen

Blandt de mange fordele er bl.a.: 

 • At digitalisering giver store muligheder for at opnå besparelser, øge produktiviteten og lette den administrative byrde 
 • At med digitalisering forbliver jeres virksomhed relevant, omstillingspart og konkurrencedygtig i de hastigt omskiftelige markeder 
 • At I i stedet kan fokusere på jeres kerneforretning, spidskompetencer og forretningsudvikling
 • At I får bedre indblik i jeres data, som sikrer jer kontrol og overblik, så I kan bruge jeres data til udvikling og innovation af virksomheden
 • At det er lettere og mere sikkert at indsamle og opbevare dokumentation digitalt end på papir
 • At I kan få konkurrencemæssige fordele blandt forbrugerne, der stiller store krav til virksomhedens bæredygtighedsprofil

itpilot kan hjælpe jeres virksomhed med den grønne omstilling


Hos itpilot kan vi hjælpe jeres virksomhed med at rykke til grønne og bæredygtige højder. Vi kan både hjælpe med at specialudvikle IT-systemer til jeres arbejdsprocesser, gå i front ved at indsamle og strukturere jeres data vha. en Data Warehouse og Business Intelligence løsning, koble alle jeres forretningsområder og systemer i virksomheden sammen i ét samlet Pimcore-platform eller udvikle en webshop, der flytter jeres forretning online. 

Kontakt itpilot i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed med at gå forrest i den digitale grønne omstilling. 🌱

Arkivér