Softwareudvikling – fra idé til produkt


Læs her om de faser, der typisk hører til under et softwareudviklingsforløb hos itpilot.

Softwareudvikling – fra idé til produkt


I enhver udviklingsproces er der en række forskellige trin fra idéfasen til man står med det endelige produkt. Nogle trin tager længere end andre, men de er alle nødvendige for at få et vellykket projekt og dermed et brugbart produkt eller system.

Når vi arbejder med softwareudvikling, har vi en generel, overordnet projektmodel, vi følger – men vi sørger for at tilpasse hvert projektforløb til den enkelte kunde og det enkelte projekt. Ingen kunder eller projekter er ens, og derfor er det vigtigt for os, at vores projektmodel tilpasses til hver enkelt projekt.

Herunder finder I et overblik over, hvordan vi typisk arbejder med softwareudviklingsprojekter – fra idé til produkt.

Har du en idé til et udviklingsprojekt? Kontakt os.Hvilke fordele kan virksomheder opnå gennem softwareudvikling?


Inden vi dykker ned i softwareudviklingsfaserne, tager vi et hurtigt kig på, hvorfor softwareudvikling kan være vigtigt for virksomheder – og ikke mindst, hvilke fordele der er.

Nogle af de vigtigste fordele, virksomheder kan opnå gennem softwareudvikling, er:

  • Automatisering af processer
  • Forbedret produktivitet
  • Bedre kundeoplevelse
  • Bedre datastyring og -analyse
  • Effektiv ressourcestyring
  • Forbedret kommunikation og samarbejde
  • Forbedret it-sikkerhed
  • Konkurrencefordele
  • Bedre tilpasningsevne til markedet

Læs mere om fordelene og mulighederne med specialudvikling af it-systemer.


Fase 1: Indledende analyse


Når I har fået en idé til et system, der kan automatisere jeres processer, styrke jeres ressourcestyring, forbedre jeres datastyring eller andet, og kontakter os, påbegynder vi den indledende fase.

I den indledende fase stiller vi jer en lang række spørgsmål, der er nødvendige for det videre forløb. Disse spørgsmål stiller vi for at finde ud af, hvad jeres behov er. Vi kommer også med input til andre funktioner og muligheder, som kan tilføre jeres kommende software/system mere værdi.

Vi har mange års erfaring med udvikling af forskellige systemer, så vi bringer måske noget op, som I ikke selv havde overvejet var en mulighed. Ud fra spørgsmålene og svarene i denne fase vil vi desuden også kunne give jer en budgetramme for udviklingsprojektet.

Denne fase hjælper også jer til at træffe en beslutning om, hvorvidt vi er den rette samarbejdspartner for jer. Derfor er det også vigtigt, at både I og vi får forventningsafstemt – fx om deadlines, udviklingsmetoder, testfaser m.v.


Fase 2: Kravspecifikation og projektplan


Når vi i fællesskab er nået til enighed om de overordnede rammer og ønsker for softwareudviklingsprojektet, går vi i gang med udarbejdelse af kravspecifikationen. Kravspecifikationen identificerer og dokumenterer de krav, der skal opfyldes af den ny software. Derfor bygger kravspecifikationen naturligvis også videre på de ting, vi i fællesskab kom frem til i den indledende fase.

Derudover undersøger vores itpiloter jeres it-systemer, hvis der skal udvikles integrationer mellem disse. Særligt i forbindelse med procesautomatisering omfatter softwareudvikling ofte forskellige systemintegrationer, og derfor er det vigtigt for os at få undersøgt, hvilke muligheder vi har for at skabe disse integrationer.

Ud over kravspecifikationen udarbejder vi også en projektplan, hvor I kan se trinene i udviklingsprocessen samt de fastsatte deadlines.


Fase 3: Produktdesign


Så snart kravspecifikationen er godkendt, kan selve designfasen begynde. Kravspecifikationen forholder sig nemlig kun til de tekniske aspekter i softwareudviklingsprojektet.

Der kan være mange forskellige ønsker til selve farvevalg og layout, men for os handler det i lige så høj grad om at få skabt et brugervenligt interface. Selvfølgelig skal designet være i overensstemmelse med jeres brand, men det er endnu vigtigere, at brugerne kan navigere rundt i systemet/softwaren. Det er her vi taler om UX- og UI-design.

I denne fase udvikler vi derfor den overordnede arkitektur og design af softwaren, herunder også komponenter, moduler og dens interaktioner.Fase 4: Udvikling og test


Nu er rammerne for softwareudviklingen på plads, og vores dygtige programmører kan derfor begynde selve udviklingsfasen. Programmørerne udvikler jeres løsning på baggrund af kravspecifikationen og produktdesignet, og derfor er de foregående faser også altafgørende for, at selve udviklingsfasen bliver succesfuld.

Alt afhængigt af udviklingsopgaven ved vi, at der gennem udviklingsfasen kan opstå nye idéer til funktioner, som enten skal implementeres med det samme, eller som skal kunne implementeres på længere sigt. Disse nye idéer og muligheder kan vi naturligvis også implementere løbende i processen, men det vil – ikke overraskende – også rykke lidt på deadlines og budgetrammen.

Når vi udvikler ny software, er det vigtigt for os, at softwaren er fremtidssikret. Med det mener vi, at det skal være let at videreudvikle på softwaren. Det skal det, fordi vi ved, at jeres behov også ændrer sig over tid.

Undervejs i udviklingsfasen sørger vores programmører også for at teste softwaren. Ved løbende at teste softwaren kan vi hurtigere opdage fejl og konflikter og få dem rettet til.


Fase 5: Tests og undervisning


Selvom vores programmører løbende tester jeres softwareløsning gennem hele udviklingsprocessen, har vi stadig en testfase. I testfasen begynder vores projektledere også at teste softwaren og de forskellige funktioner og moduler.

Derudover får I naturligvis også rig mulighed for selv at teste softwaren. Det er vigtigt for os, at I også tester softwaren, da det er jer, der skal bruge den fremadrettet. Virker systemet ikke intuitivt for jer, mangler der funktioner, er der noget, der vises forkert eller trækker på forkert data, er det vigtigt, at I giver os denne feedback, så vi kan få rettet disse fejl.

For at sikre, at I kan teste softwaren grundigt igennem, tilbyder vi jer en undervisningssession, hvor I bliver præsenteret for systemet og dets muligheder. Dermed vil I få et langt bedre indblik i alle softwarens facetter, og det giver jer også et langt bedre grundlag at teste på.


Fase 6: Implementering


Når jeres nye software er gennemtestet af både jer og vores itpiloter, er vi klar til at implementere softwaren i jeres virksomhed. I forbindelse med implementeringen sørger vi for at teste softwaren af endnu en gang for at sikre, at det fortsat virker, som det skal.

Implementering omfatter udrulning af softwaren til de brugere og det miljø, den skal køre.


Fase 7: Drift og vedligeholdelse


Når først softwaren er udrullet og i drift, sørger vi for, at softwaren fortsat virker, som den skal. Derudover sørger vi for at gennemføre eventuelle fejlrettelser, lige som I også har mulighed for at få videreudviklet på jeres software, hvis I får behov for nye eller udvidede funktioner.


Har I en idé til en ny software?


Har I en idé til en softwareløsning eller et system, som kan digitalisere og styrke jeres processer og virksomhed? Så tag os med i jeres overvejelser og idegenerering. Vi har udviklet mange forskelligartede systemer og software, og vi kan rådgive jer om jeres muligheder. Ring til os på tlf. +45 87 25 07 87 eller udfyld kontaktformularen nederst på siden.

Arkivér