Gode råd til app-udvikling


Vi har samlet en række gode råd og overvejelser til jer, der gerne vil have udviklet en app.

Gode råd til app-udvikling


Overvejer I at få udviklet en app til jeres virksomhed? Så er der en masse overvejelser og spørgsmål, I skal stille jer selv. Det er nemlig ikke altid, at en app er den bedste løsning. Vi har samlet en række gode råd til jer, der overvejer at få udviklet en app.


Hvad er formålet med app’en?


Det er først og fremmest vigtigt at få afklaret, hvad formålet med app’en er, og hvem målgruppen for app’en er.

For at få succes med jeres app, skal den løse et behov hos målgruppen. Løser app’en ikke et bestemt behov, er der en meget lille sandsynlighed for, at målgruppen vil bruge app’en. Faktisk viser en undersøgelse fra statista.com, at ca. 25% af alle apps, der downloades, kun bruges én gang inden for de første 6 måneder efter download. Det stiller store krav til jeres app, hvis I skal have succes med den.


Forstå målgruppen


Det er altafgørende for jeres apps succes, at I forstår målgruppen og dennes behov. Har I svært ved at definere, hvem jeres målgruppe er, bliver det også svært for jer at få succes med en app – for hvad er målgruppens behov? Hvilke udfordringer løser app’en for målgruppen? Hvorfor skal målgruppen komme tilbage og bruge app’en flere gange?


Kend markedet


Når I kender målgruppen og dennes behov, skal I også undersøge markedet: Eksisterer der andre apps, der løser samme behov? Hvordan adskiller jeres app sig fra konkurrenterne?


Lav research


Når I har defineret formålet med jeres app, målgruppen og I har undersøgt markedet for lignende løsninger, er det en god idé også at undersøge, om jeres målgruppe vil downloade jeres app. Den letteste måde at finde ud af dette på, er ved at spørge forskellige personer i målgruppen.

Er app’en tiltænkt som et arbejdsredskab, så spørg medarbejderne om de vil bruge app’en som et værktøj i deres arbejde. Spørg også medarbejderne om, hvilke funktioner og features de kunne tænke sig i app’en. Denne viden er særligt værdifuld for jer, når I skal udvikle app’en.

Vi har tidligere udviklet en app til tagdækkere og bygherrer (Tagpas, læs casen her), som samler forskellige arbejdsopgaver, giver overblik og letter dokumentationen af deres arbejde. I dette eksempel er app’en en god løsning, fordi tagdækkerne har telefonen lige ved hånden – og de skal derfor ikke forbi en computer og uploade billeder og udfylde forskellige blanketter for at afslutte en opgave.


Hvilke funktioner skal app’en have?


Når I har grundlaget for jeres app på plads (og I ved, at målgruppen er interesseret i app’en), skal I finde ud af, hvilke features og funktioner, som app’en skal have. Her kan det være en god idé at inddrage de funktioner, som målgruppen selv efterspørger, så brug den viden I har fået ved at tale med målgruppen.

Derudover skal I finde ud af, om app’en skal integreres med andre systemer eller platforme? Skal app’en bruge nogen af telefonens funktioner, fx kamera, gps, bluetooth, skridttæller m.m.? Skal app’en forbindes med IoT-enheder?

Det er en god idé at definere app’ens kernefunktioner. Hvad skal app’en kunne for at opfylde formålet? Hvad skal app’en kunne for at opfylde målgruppens behov? Hvordan adskiller app’en sig fra konkurrenterne?

For at sikre en god brugeroplevelse er det vigtigt, at der ikke bliver tilføjet en overflod af overflødige funktioner og features. Keep it simple! Er der for mange (overflødige) funktioner, er der risiko for, at det påvirker brugervenligheden, eller at app’en kommer til at fylde for meget på brugernes telefoner.


Hvordan skal app’en se ud?


Når I ved, hvad app’en skal kunne, kan I begynde at planlægge, hvordan den skal se ud, og hvordan brugerne skal navigere i app’en. Måske har I nogle brandfarver, som app’en skal følge. Måske ønsker I at app’en visuelt adskiller sig fra jeres brand/logo/hjemmeside.

Hvordan skal brugerne navigere rundt i app’en? Hvordan ser et navigationsflow ud, når brugerne anvender app’en. Hvordan kan I gennem navigationen understøtte brugerens adfærd i app’en?


Læg et realistisk budget


Hvad koster det at få udviklet en app?

Det spørgsmål er svært at svare på, for det afhænger af mange forskelige faktorer: App’ens kompleksistet, funktionaliteter, designkrav, app-typen m.v.

Alle de førnævnte spørgsmål og overvejelser er med til at afgrænse udviklingsprojektet, og dermed er det også lettere for os at give jer en realistisk budgetramme for udviklingsprojektet.

Ud over prisen for selve udviklingsforløbet, bør I også lægget et budget for vedligeholdelse af app’en. Det omfatter blandt andet løbende opdateringer og optimeringer. I takt med at målgruppen anvender app’en, vil I med stor sandsynlighed også få feedback på fejl og ønsker til nye funktioner. Derfor bør I også lægge et budget for drift og vedligehold af app’en.


Hav tålmodighed


En app udvikles ikke fra den ene dag til den anden. Alle de faktorer, der påvirker udviklingsprisen, vil også påvirke varigheden af udviklingsforløbet. Jo flere funktioner og integrationer, app’en skal have, jo længere tid tager det typisk også at udvikle app’en.

Undervejs i udviklingsprocessen skal app’en også testes. Dette er en vigtig del af udviklingsprocessen, som sikrer at fejl opdages og rettes hurtigt. Dette vil app-udvikleren eller -udviklerne gøre som en fast del af deres arbejdsproces, men I bør også selv teste app’en i udviklingsprocessens sidste fase.

For at få succes med app’en er disse tests meget vigtige, da de vil afsløre eventuelle fejl og mangler. Sørg for at teste forskellige brugssituationer – og hav tålmodighed i testfasen, så I kan teste alle funktioner og brugssituationer.


Fremtidsudsigter for app’en


Når en app er klar til at komme på markedet, er det ikke ensbetydende med, at app’en er færdigudviklet og ikke kræver flere udviklingstimer. Der vil løbende skulle foretages opdateringer og fejlrettelser, og det kan også være nødvendigt at introducere nye funktioner.

Når app’en udgives i version 1.0, er det med alle de vigtigste kernefunktioner, need to have, men det kan også være at I har idéer til nye funktioner, som i højere grad er nice to have. Selvom disse ikke er kommet med i version 1.0, er det ikke ensbetydende med, at de ikke skal være med i version 2.0 eller 5.0.

Det er derfor vigtigt, at I overvejer app’ens skalerbarhed allerede fra starten af udviklingsprojektet.


Vores dygtige app-udviklere er klar til at hjælpe jer


Vi hjælper jer med at få gjort jeres app-idé til virkelighed. Vores erfarne app-udviklere kan udvikle alle typer apps, og vi er med lige fra idéudviklingen og konceptualisering af jeres idé til det færdige produkt. Vi sørger også for at jeres app bliver udgivet i Apple App Store og/eller Google Play Store.

Ring til os på tlf. +45 87 25 07 87 eller udfyld kontaktformularen herunder for en uforpligtende snak om, hvordan I kan få udviklet jeres egen, unikke app.

Tags
Arkivér